Regionalisering van de wet op de handelshuurovereenkomsten: korte opmerkingen en gevolgen voor de franchiseovereenkomsten in het Waalse Gewest

Sinds de regionalisering van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten heeft de Waalse wetgever reeds gebruik gemaakt van zijn nieuwe bevoegdheid door die regelgeving op verschillende punten te wijzigen. Van de wijzigingen in kwestie zijn de wijzigingen die door het programmadecreet van 17 juli 2018 zijn ingevoerd, van cruciaal belang voor de franchiseovereenkomsten in het Waalse Gewest.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt op zijn beurt wetgeving aan over “pop-up stores”.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een ordonnantie van 25 april 2019 "betreffende de handelshuur van korte duur" aangenomen, die op 9 mei 2019 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. Daarmee is het de laatste gewest in het land die wetgeving opstelt voor "pop-up stores".

Hoe overtuigt u uw bankier van uw franchiseproject?

Wanneer u naar een bankier stapt, is het heel belangrijk dat uw businessplan in balans is. U dient te weten wat er in de plannen staat en dat u dit kan toelichten. Als uw franchisegever een akkoord opstelt met de bankier, kunnen daarin al de voorwaarden staan waaraan u moet voldoen. Dit is een handig instrument, het kan fungeren als checklist voor de voorwaarden om te kunnen lenen van de bank. Hoewel het moeilijk is om een lening te krijgen als starter, is het niet onmogelijk. Heel vaak wordt er voor een lening of een waarborg een beroep gedaan op de overheid. Tijdens de Belgium Franchising Day lichtte Jan Van den Bergh van ING een en ander toe.

Elektronische PID – Het hulpmiddel dat het leven van franchisegevers kan vergemakkelijken

Zoals voorzien door de wet op precontractuele informatie, is het de taak van de franchisegever om het bewijs van de datum van mededeling van de PID en de inhoud ervan ten minste 30 dagen vóór het sluiten van de franchiseovereenkomst bij te houden. Als dit bewijs niet wordt geleverd, kan de franchisenemer inroepen op de nietigheid van het contract binnen de twee jaar na het sluiten ervan.