Eerste arrest van de Raad van State over de coronamaatregelen: geen discriminatie

Er is een eerste arrest uitgesproken over de lockdown maatregelen en met name over de versoepeling ervan. Vanaf zaterdag 18 april 2020 mochten enerzijds “de doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of bouwmaterialen verkopen” en anderzijds “de tuincentra en boomkwekerijen die hoofdzakelijk planten en/of bomen verkopen” heropenen.

Coronavirus : welke gevolgen voor franchisegevers en franchisenemers?

In deze ongeziene crisisperiode worden ondernemingen geconfronteerd met talrijke uitdagingen.  De sluiting van vele ondernemingen en verkooppunten en de algemene vertraging van de economie ten gevolge van de opeenvolgende ministeriële besluiten van de voorbije maand hebben ook een belangrijke impact voor talrijke franchisegevers en –nemers. Deze bijdrage behandelt enkele van de vele vragen die franchisegevers en –nemers zich stellen aangaande de verderzetting en uitvoering van hun commerciële overeenkomsten, zowel met leveranciers, klanten als dienstverleners.

Covid-19 ? Lockdown in België: wat zijn de gevolgen op uw activiteit?

Na de aankondiging van de Wereldgezondheidsorganisatie op 12 maart 2020 dat COVID-19 een pandemie vormde, hebben verschillende staten geleidelijk aan beheersingsmaatregelen ingevoerd en de sluiting of onderwerping van bedrijven aan strenge arbeidsvoorschriften bevolen. 4 experten komen aan het woord om u op juridisch vlak door deze onzekere en ongekende tijden te begeleiden. 

Covid-19 | Lockdown in België: wat met huurovereenkomsten?

De lockdownmaatregelen aangenomen door de Belgische overheid in haar ministerieel besluit van 18 maart 2020 houden een volledige sluiting van winkels in tot 19 april 2020, behoudens enkele zeer beperkte uitzonderingen, met inbegrip van voedings- en dierenvoedingswinkels, apotheken en tankstations. In vergelijking met sommige andere Europese landen is er in België nog geen specifieke wetgeving of beslissing genomen met betrekking tot huurovereenkomsten.

Covid-19 wat is de impact op lopende b2b contracten?

Verplichte sluiting of afgelasten door COVID-19 virus geeft geen aanleiding tot schade vergoeding omdat dit het gevolg is van ‘vreemde oorzaak’ of ‘fait du prince’. Zonder overheidsverplichting, maakt dit echter enkel overmacht uit indien dit contractueel zo werd bepaald. Huur en leveringen moeten verder worden afgenomen en betaald, enkel verplicht opgeschorte prestaties moeten niet betaald worden.

Price adapting do or don’t?

De lijst met onrechtmatige beding in B2B contracten verzet zich tegen eenzijdige prijsaanpassingen in contracten vanaf 1 december 2020; tenzij er een geldige reden is voor de stijging, of partijen dit werkelijk zo hebben gewild. De verantwoording voor de wet zorgt voor weinig duidelijkheid over wat geldige redenen kunnen zijn om wel nog prijzen aan te passen.
1 2 3 5