Hoe overtuigt u uw bankier van uw franchiseproject?

Wanneer u naar een bankier stapt, is het heel belangrijk dat uw businessplan in balans is. U dient te weten wat er in de plannen staat en dat u dit kan toelichten. Als uw franchisegever een akkoord opstelt met de bankier, kunnen daarin al de voorwaarden staan waaraan u moet voldoen. Dit is een handig instrument, het kan fungeren als checklist voor de voorwaarden om te kunnen lenen van de bank. Hoewel het moeilijk is om een lening te krijgen als starter, is het niet onmogelijk. Heel vaak wordt er voor een lening of een waarborg een beroep gedaan op de overheid. Tijdens de Belgium Franchising Day lichtte Jan Van den Bergh van ING een en ander toe.

Elektronische PID – Het hulpmiddel dat het leven van franchisegevers kan vergemakkelijken

Zoals voorzien door de wet op precontractuele informatie, is het de taak van de franchisegever om het bewijs van de datum van mededeling van de PID en de inhoud ervan ten minste 30 dagen vóór het sluiten van de franchiseovereenkomst bij te houden. Als dit bewijs niet wordt geleverd, kan de franchisenemer inroepen op de nietigheid van het contract binnen de twee jaar na het sluiten ervan.

De buitengerechtelijke ontbinding van de franchise met optie op de overname van het handelsfonds

In vele franchiseovereenkomsten komt, op een of andere wijze, een bepaling voor waarbij de franchisegever gemachtigd wordt voortijdig een einde te stellen aan de overeenkomst met onmiddellijke uitwerking indien de franchisenemer niet meer voldoet aan zijn financiële verbintenissen.