De B2B-WET meer rechtsonzekerheid voor een schijn van bescherming van franchisenemers?

Het wordt vaak aangenomen dat franchisenemers zich ten aanzien van hun franchisegevers in een positie van economische afhankelijkheid bevinden om verschillende redenen. Om de integriteit van het netwerk te beschermen, heeft de arbitragecommissie geoordeeld dat het franchisegevers geoorloofd is om bedingen te voorzien die franchisenemers ervan weerhouden om al te vlot over te stappen naar een concurrerend netwerk.

Eerste Belgische uitspraak over misbruik van economische afhankelijkheid

Eerste Belgische uitspraak over misbruik van economische afhankelijkheid: veel naar uitgekeken, weinig precedentwaarde? Op 28 oktober 2020 heeft de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van Gent (“de Voorzitter”) een uitspraak gedaan in de eerste zaak over "misbruik van economische afhankelijkheid" in België. Twee maanden eerder, op 22 augustus 2020, werd in België een nieuwe wet van kracht die het verbod op misbruik van economische afhankelijkheid invoerde.  
Racine Logo

(Handels)huur in tijden van covid-19: wie is het kind van de rekening?

Eerder deze maand berichtte de media uitgebreid over een opvallend vonnis van de vrederechter te Etterbeek, waarbij de huurder van een niet-essentiële handelszaak omwille van ‘Corona overmacht’ vrijgesteld wordt van betaling van de huur voor de periode van verplichte sluiting. Er bestaat nog weinig discussie dat de COVID-19 pandemie en de verplichte (collectieve) sluiting van niet-essentiële winkels overmacht kan uitmaken. Wie uiteindelijk het risico van deze overmacht zal moeten dragen: de huurder of de verhuurder?

Eerste arrest van de Raad van State over de coronamaatregelen: geen discriminatie

Er is een eerste arrest uitgesproken over de lockdown maatregelen en met name over de versoepeling ervan. Vanaf zaterdag 18 april 2020 mochten enerzijds “de doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of bouwmaterialen verkopen” en anderzijds “de tuincentra en boomkwekerijen die hoofdzakelijk planten en/of bomen verkopen” heropenen.

Coronavirus : welke gevolgen voor franchisegevers en franchisenemers?

In deze ongeziene crisisperiode worden ondernemingen geconfronteerd met talrijke uitdagingen.  De sluiting van vele ondernemingen en verkooppunten en de algemene vertraging van de economie ten gevolge van de opeenvolgende ministeriële besluiten van de voorbije maand hebben ook een belangrijke impact voor talrijke franchisegevers en –nemers. Deze bijdrage behandelt enkele van de vele vragen die franchisegevers en –nemers zich stellen aangaande de verderzetting en uitvoering van hun commerciële overeenkomsten, zowel met leveranciers, klanten als dienstverleners.

Covid-19 ? Lockdown in België: wat zijn de gevolgen op uw activiteit?

Na de aankondiging van de Wereldgezondheidsorganisatie op 12 maart 2020 dat COVID-19 een pandemie vormde, hebben verschillende staten geleidelijk aan beheersingsmaatregelen ingevoerd en de sluiting of onderwerping van bedrijven aan strenge arbeidsvoorschriften bevolen. 4 experten komen aan het woord om u op juridisch vlak door deze onzekere en ongekende tijden te begeleiden. 
1 2 3 5