Covid-19 | Lockdown in België: wat met huurovereenkomsten?

De lockdownmaatregelen aangenomen door de Belgische overheid in haar ministerieel besluit van 18 maart 2020 houden een volledige sluiting van winkels in tot 19 april 2020, behoudens enkele zeer beperkte uitzonderingen, met inbegrip van voedings- en dierenvoedingswinkels, apotheken en tankstations. In vergelijking met sommige andere Europese landen is er in België nog geen specifieke wetgeving of beslissing genomen met betrekking tot huurovereenkomsten.
Racine Logo

Covid-19 wat is de impact op lopende b2b contracten?

Verplichte sluiting of afgelasten door COVID-19 virus geeft geen aanleiding tot schade vergoeding omdat dit het gevolg is van ‘vreemde oorzaak’ of ‘fait du prince’. Zonder overheidsverplichting, maakt dit echter enkel overmacht uit indien dit contractueel zo werd bepaald. Huur en leveringen moeten verder worden afgenomen en betaald, enkel verplicht opgeschorte prestaties moeten niet betaald worden.
Racine Logo

Price adapting do or don’t?

De lijst met onrechtmatige beding in B2B contracten verzet zich tegen eenzijdige prijsaanpassingen in contracten vanaf 1 december 2020; tenzij er een geldige reden is voor de stijging, of partijen dit werkelijk zo hebben gewild. De verantwoording voor de wet zorgt voor weinig duidelijkheid over wat geldige redenen kunnen zijn om wel nog prijzen aan te passen.

De verwerking van persoonsgegevens in een franchisenetwerk

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG") is ondertussen meer dan een jaar in werking. Veel bedrijven zijn zich echter nog steeds niet ten volle bewust van het belang van een daadwerkelijk beleid voor de verwerking van persoonsgegevens (de "Gegevens"). Dit is des te meer het geval in franchisenetwerken waar de verwerking van Gegevens zowel intern als op het niveau van het netwerk is georganiseerd.

Regionalisering van de wet op de handelshuurovereenkomsten: korte opmerkingen en gevolgen voor de franchiseovereenkomsten in het Waalse Gewest

Sinds de regionalisering van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten heeft de Waalse wetgever reeds gebruik gemaakt van zijn nieuwe bevoegdheid door die regelgeving op verschillende punten te wijzigen. Van de wijzigingen in kwestie zijn de wijzigingen die door het programmadecreet van 17 juli 2018 zijn ingevoerd, van cruciaal belang voor de franchiseovereenkomsten in het Waalse Gewest.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt op zijn beurt wetgeving aan over “pop-up stores”.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een ordonnantie van 25 april 2019 "betreffende de handelshuur van korte duur" aangenomen, die op 9 mei 2019 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. Daarmee is het de laatste gewest in het land die wetgeving opstelt voor "pop-up stores".

Hoe overtuigt u uw bankier van uw franchiseproject?

Wanneer u naar een bankier stapt, is het heel belangrijk dat uw businessplan in balans is. U dient te weten wat er in de plannen staat en dat u dit kan toelichten. Als uw franchisegever een akkoord opstelt met de bankier, kunnen daarin al de voorwaarden staan waaraan u moet voldoen. Dit is een handig instrument, het kan fungeren als checklist voor de voorwaarden om te kunnen lenen van de bank. Hoewel het moeilijk is om een lening te krijgen als starter, is het niet onmogelijk. Heel vaak wordt er voor een lening of een waarborg een beroep gedaan op de overheid. Tijdens de Belgium Franchising Day lichtte Jan Van den Bergh van ING een en ander toe.