Nieuwe wet

Op die manier heeft België het voorbeeld gevolgd van de Franse, Spaanse en Italiaanse wetgevers die er allen naar streven om de relatie tussen kandi- daat-franchisenemer en franchisegever in evenwicht…
1 3 4 5