Franchising is een middel, om de grote stap te zetten naar de commerciële wereld of de zelfstandige dienstverlening, met een minimum aan risico’s.

Zijn eigen bedrijf oprichten betekent heel dikwijls de concretisering van een droom, een project, een ambitie waarover diep werd nagedacht. Franchising en deel uitmaken van een netwerk zijn ideaal voor diegenen die zich niet willen isoleren en die er de voorkeur aan geven op een formule of een merk te steunen om zo de risico’s te delen.

Het is in de originaliteit van het concept, de samenhang van het netwerk en de uitbatings- en innovatiecapaciteit van éénieder waar franchising haar ontplooiing vindt.

De franchiseverhouding is een vertrouwensrelatie in een geest van wederzijds respect. Franchisegever en franchisenemer vertrekken van de idee samen een project te verwezenlijken waarbij ieder zijn deel aan energie en creativiteit zal bijdragen.

 

Klik hier om de website van de Belgische Franchise Federatie te bezoeken