ALTIUS
Meester Carmen Verdonck en Meester Alexander Hansebout

Lees meer...

Het advocatenkantoor ALTIUS brengt de kennis en ervaring van ruim 55 gespecialiseerde advocaten samen in de praktijkgroepen Corporate/M&A, Commercial & Competition, ICT, Intellectual, Property, Employment & Pensions, Real Estate & Regulatory, Banking & Finance.

Website: www.altius.com

Seeds Of Law

Meester Steve Griess

DBB
Meester Pierre Demolin

Lees meer...

Het actieterrein van DBB in het distributierecht omhelst o.m. het opstellen en nazicht van franchise- en andere distributiecontracten, advies omtrent precontractuele informatiedocumenten, bijstand en multidisciplinair advies aan franchise- en distributienetwerken in de diverse stadia van hun ontwikkeling : oprichting, acquisities, overdrachten en reorganisaties alsook efficiënte geschillenregeling o.m. via ADR (verzoening, bemiddeling, arbitrage) en de vertegenwoordiging voor de Belgische en buitenlandse rechtscolleges en/of arbiters.

Website: www.dbblaw.eu

INTAKT Law Firm
Meester Dimitri de Sart

Lees meer...

Dimitri De Sart is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en handelsrecht (met een voorkeur voor het recht van de distributie).

FLINN Law
Meester Benoit Simpelaere 

Lees meer...

FLINN staat niet alleen voor “Fusing Law and Innovation”, maar ook voor “Franchise Law and Innovation”, wat aangeeft dat ze gespecialiseerd zijn in franchise- en distributierecht en hun expertise in deze materie verder willen uitbouwen.

FLINN Law en zijn medewerkers bieden hun diensten en expertise aan franchisenetwerken; zowel aan franchisegevers als aan kandidaat-franchisenemers.

Website: www.flinn.law

KMS PARTNERS
Meester Patrick Kileste

Lees meer...

Advocatenkantoor

Osborne Clarke

Meester Marie Canivet

Lees meer...

Osborne Clarke is één van de toonaangevende advocatenkantoren in België die door haar gevestigde waarden, unieke positie en brede waaier aan expertise in staat is om innovatieve en waardevolle oplossingen aan te bieden in zowel juridische als fiscale zaken.

Racine Logo

RACINE ADVOCATEN
Meester Stijn Claeys

Lees meer...

Racine advocaten is een gevestigde waarde in België en Frankrijk die de zin voor ondernemen deelt met haar cliënten. Racine Brussel maakt deel uit van een samenwerkingsverband van kantoren te Parijs, Bordeaux, Lyon, Marseilles, Nantes… en maakt deel uit van Eurojuris, een internationale groepering van advocaten, met vestigingen in alle landen van de Europese Unie. Binnen de Retail praktijk van Racine wordt advies en ondersteuning gegeven aan ondernemingen over alle facetten van het ondernemen. Racine biedt een zeer specifiek ervaring en expertise inzake franchising en alle verwante domeinen (handelshuur, e-commerce, marktpraktijken, mededingingsrecht, intellectuele eigendomsrecht, invorderingen,…).

Als advocaat legt Stijn zich voornamelijk toe op de retail sector en staat verschillende cliënten bij in het beheer van hun distributienetwerk. Stijn adviseert bij in het kiezen van een geschikt distributiemodel en het beheren van de relaties en geschillen met distributeurs en leveranciers. Hierbij zijn verschillende sectoren vertegenwoordigd: supermarkten, voedingsmiddelen en dranken, brouwerijen, netwerk van vastgoedagenten, chocolatiers, doe-het-zelf, mode, farmaceutische producten, cosmetica, fitness centra, fast food…
Stijn adviseert zijn cliënten bij het opstellen en onderhandelen van distributieovereenkomsten, handelshuur, overdracht van handelszaak en andere commerciële contracten. Daarnaast doen verschillende distributienetwerken op hem beroep bij mededingingsrechtelijke problemen en voor advies inzake marktpraktijken of voor het op punt stellen van een marketingstrategie en het uitbouwen van een e-commerce strategie.

Stijn behaalde een doctorstitel aan de KUL met zijn proefschrift over de franchiseovereenkomsten (gepubliceerd door Die Keure in 2009). Stijn publiceert en spreekt regelmatig over verscheidene onderwerpen in het handels- en distributierecht.
Stijn treedt ook op als arbiter voor het Instituut voor Arbitrage en is sinds 2009 lid van de Belgische Franchise Federatie.
Who’s Who Legal: Franchise 2015 en 2016 selecteerde Stijn als een van de drie toonaangevende franchise-advocaten voor België.

Stijn Claeys, dr.
Access building
Keizer Karellaan 586, bus 9
Avenue Charles Quint 586, bte 9
B-1082 Brussel-Bruxelles

Meester Marc Geron

Lees meer...

Advocatenkantoor, Rue Deveux, 36 4020 Luik

STRELIA
Meester Olivier Clevenbergh

Lees meer...

Olivier Clevenbergh is hoofdzakelijk actief in het domein van fusies en overnames en vennootschapsrecht. Hij behandelt nationale en internationale overnames en overdrachten van aandelen of activa, private equity en venture capital transacties, fusies en joint ventures. Hij heeft een aanzienlijke ervaring met betrekking tot herstructureringen en de overname van activa van bedrijven in moeilijkheden. Hij beschikt over een specifieke expertise in het handelsrecht, meer bepaald in het domein van de retail en het distributierecht en is een erkend specialist van de franchise. Olivier Clevenbergh combineert zijn transactionele praktijk met een geschillenpraktijk in dezelfde domeinen. Hij vertegenwoordigt cliënten in commerciële en vennotschapsrechtelijke geschillen voor de Belgische rechtbanken en arbitragecolleges. Olivier werd toegelaten tot de Brusselse Balie in 1989 en werd toegelaten als “solicitor of England and Wales” in 1995. Voordat hij als vennoot Strelia oprichtte in januari 2013, was Olivier Clevenbergh sinds 2000 vennoot bij Stibbe. Hij was er verantwoordelijk voor het departement Corporate & Finance in Brussel. Naast zijn diensverleningsactiviteit voor zijn cliënten was Olivier Clevenbergh managing partner van Stibbe Brussel van 1 januari 2005 tot 30 juni 2011. Hij was secretaris-generaal van de alliantie tussen Herbert Smith, Gleiss Lutz en Stibbe tot 31 december 2011.

Website: www.strelia.com