Een eigen zaak starten
met een franchiseformule

Een eigen zaak starten, daar dromen veel mensen van !
Je kan een alleenstaande zelfstandige ondernemer worden en van je idee een concreet ondernemingsplan proberen te maken of … je kan ook als een zelfstandige ondernemer
je eigen zaak starten door aan te sluiten bij een bestaande formule : een franchiseconcept !

Hoe bereid ik me voor bij het opstarten van mijn eigen zaak ?

Als je start met een eigen zaak moet je absoluut goed voorbereid zijn.

Een eigen zaak starten met een franchiseformule biedt vele voordelen:

 • De franchisenemer is eigenaar van zijn eigen zaak met de naam van een franchiseformule waar hij een overeenkomst heeft mee afgesloten. Hij is juridisch een zelfstandig ondernemer.
 • De franchisenemer haalt voordeel uit het imago en de reputatie van de franchiseformule ten opzichte van de klanten.
 • De franchisenemer geniet van commercieel beheerssysteem dat bedacht en uit getest werd door de franchisegever. Hierdoor ontstaat er een tijdswinst en kan hij gebruik maken van de bestaande knowhow en het financieel  risico verminderen.
 • De franchisenemer heeft een competitief voordeel dankzij de economische synergie van het netwerk en de innovatiecapaciteit van de franchisegever.
 • De franchisenemer krijgt door aan te sluiten bij een bestaande franchiseformule een grotere beroepskennis tegenover een zelfstandige die alleen werkt. Hij krijgt immers een opleiding van de franchisegever, raadgevingen, permanente bijstand en verschillende opleidingstools.
 • De franchisenemer haalt een beter rendement op de geïnvesteerde kapitalen in vergelijking met een alleenstaande zelfstandige handelaar, dankzij de optimalisatie van deze kapitalen en de schaalvoordelen die voortvloeien uit de normalisatie van de verrichtingen.

Waar kan ik terecht voor meer informatie om mijn eigen zaak te starten in franchising?

Voor meer informatie om je eigen zaak te starten als franchisenemer bestaan er verschillende informatiebronnen:

 • Je kan een gratis afspraak maken me de Belgische Franchise Federatie, waar u uw vragen kan stellen en documentatie kan inkijken.
 • Je kan deelnemen aan de seminaries en opleidingen “Starten met franchising” van de Belgische Franchise Federatie, specifiek voor kandidaat franchisenemers. Deze informatiedagen worden 2x per jaar georganiseerd door de BFF.
 • Je kan boeken lezen zoals onder meer de « Gids van franchising » (te verkrijgen bij de BFF), « Franchising  in  60  vragen  en antwoorden », alsook gratis documentatie van de Belgische Franchise Federatie.
 • Je kan gesprekken aangaan met  personen die actief zijn en ervaring hebben in de wereld van franchising (franchisegevers, franchisenemers, juristen, bankiers, accountants,).
 • Je kan de franchisebeurs bezoeken “Franchising Belgium Day, waar verschillende franchiseformules hun concept voorstellen, 2 jaarlijks georganiseerd afwisselend op verschillende locaties in België.

Om deze te bezoeken kan je een gratis toegangskaart bekomen via de website www.franchisingbelgiumday.be

Hoe evalueer ik mezelf of ik klaar ben om een eigen zaak op te starten ?

Alvorens je eigen zaak op te starten in franchising, ga over tot een zelfscreening:

Beoordeel uw persoonlijke en financiële mogelijkheden, uw huidige situatie, alsook uw doelstellingen door een antwoord te geven op volgende vragen :

 • In welke activiteiten sector wenst of kunt u functioneren? (voeding, mode, diensten, ) ?
 • Over welke eigen middelen beschikt u?
 • Bent u bereid om uw eigen vermogen te betrekken om uw onderneming op te starten?
 • Wat is je mogelijkheid voor een lening?
 • Wat is je geografische mobiliteit?
 • Hoe groot is je ambitie? Wat zijn je doelstellingen voor de komende 5 à 10 jaar?

Hoe kies je het geschikte franchisenetwerk om een eigen zaak te starten ?

Op zoek gaan naar franchisegevers die aan uw verwachtingen beantwoorden :

 • Je kan franchisegevers raadplegen die rekruteren via franchisingbelgium.be.
 • Je kan franchisegevers raadplegen die aangesloten zijn bij de Belgische Franchise Federatie. De leden van de BFF nemen bepaalde waarden in acht en beoefenen een « authentieke en ethische » franchising.
 • Ja kan franchisegevers selecteren die de Europese Deontologische Erecode respecteren.
 • Je kan franchisegevers ontmoeten o.a. op de franchisebeurs : “Franchising Belgium Day
 • Je kan franchisenemers ontmoeten van de franchiseformules als normale klant.

Hoe herken ik een goed franchisenetwerk?

Een goed franchisenetwerk herken je door bij de franchisegever na te gaan:

 • de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten,
 • de rentabiliteit van de pilootzaken,
 • de verscheidenheid en originaliteit van het concept,
 • de kwaliteit van de initiële en continue opleiding,
 • de controle op het eerbiedigen van de knowhow,
 • de regelmatige innovatie van de franchisegever,
 • de interne/externe communicatie binnen het netwerk,
 • de animatie van de franchisenemers,
 • het leadership van de franchisegever

 

Op zoek gaan naar franchisegevers die aan uw verwachtingen beantwoorden :

 • Je kan franchisegevers raadplegen die rekruteren via franchisingbelgium.be.
 • Je kan franchisegevers raadplegen die aangesloten zijn bij de Belgische Franchise Federatie. De leden van de BFF nemen bepaalde waarden in acht en beoefenen een « authentieke en ethische » franchising.
 • Ja kan franchisegevers selecteren die de Europese Deontologische Erecode naleven.
 • Je kan franchisegevers ontmoeten o.a. op  de franchisebeurs :“Franchising Belgium Day
 • Je kan franchisenemers ontmoeten van de franchiseformules als normale klant.

Hoe kies ik mijn juridisch raadgever voor het opstellen van mijn franchisecontract ?

De Belgische Franchise Federatie heeft onder haar geassocieerde leden een 10-tal advocatenkantoren met juristen die gespecialiseerd zijn in het opstellen van franchiseovereenkomsten.

BFF
Deze juristen kunnen u verder helpen bij het opstellen van een franchisecontract.
Het event waar je alles te weten komt over de franchisewereld.