Elektronische PID – Het hulpmiddel dat het leven van franchisegevers kan vergemakkelijken

Zoals voorzien door de wet op precontractuele informatie, is het de taak van de franchisegever om het bewijs van de datum van mededeling van de PID en de inhoud ervan ten minste 30 dagen vóór het sluiten van de franchiseovereenkomst bij te houden. Als dit bewijs niet wordt geleverd, kan de franchisenemer inroepen op de nietigheid van het contract binnen de twee jaar na het sluiten ervan.

Om dit bewijs te behouden, stuurt de franchisegever vaak de PID per aangetekend schrijven, waardoor er een bewijs van verzending en van ontvangst is. Eerder werd er gewezen op de tekortkomingen van een papier aangetekend schrijven en het nut van een elektronisch aangetekend schrijven die deze tekortkomingen overwint.

Tot nu toe vormen de meeste franchisegevers het bewijs van de levering van de PID door aanvankelijk alle pagina’s van de PID te laten paraferen door de franchisenemer. Het geparafeerde document wordt vervolgens jarenlang bewaard in de archieven van de franchisegever.

Tegenwoordig ontwikkelen zich IT-oplossingen waardoor de franchisegever zich van deze administratieve last kan bevrijden, meer bepaald met betrekking tot de PID. Deze oplossingen hebben onmiskenbare voordelen voor franchisegevers (uitgaande van de veronderstelling dat het PID elektronisch handtekening proces voldoet aan de voorwaarden van de gelijkwaardigheid tussen handgeschreven handtekeningen). Voor grote franchiseformules kan het raadzaam zijn om dergelijke oplossingen intern te hebben, waarvan de impact onmiskenbaar zou zijn.

Het elektronisch PID is dus:

Veiliger dan papier afgegeven omdat de tijdstempel van het document garandeert dat er afwezigheid van enige wijziging is van het document wanneer ondertekend door de franchisenemer en bewijst dat de kandidaat franchisenemer kennis had van de inhoud van de PID geleverd door de franchisegever. Bovendien, heeft het elektronisch PID dezelfde bewijskracht als het papieren PID (de elektronische handtekening heeft dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening). Door het ondertekenen van het document is de franchisenemer gebonden aan de geheimhouding van de clausules. De leveringsdatum van de PID is ook gegarandeerd.
Zuiniger, eenvoudig en milieuvriendelijk: het is niet meer nodig om honderden pagina’s af te drukken en één voor één te laten paraferen door de kandidaat franchisenemer.
Op marketingniveau zal de franchisegever een moderner beeld geven van zijn netwerk.

Hoewel PID elektronische oplossingen niet nieuw zijn, worden ze nog niet vaak gebruikt in België, zelfs al zijn er veel voordelen voor elke franchisegever die een goed beheer wenst van zijn netwerk op het juridisch vlak.

Meester Dimitri Desart
Intakt Law firm