Homepage / Al het nieuws / Onrechtmatige B2B bedingen in de franchiseovereenkomst

Presse

Onrechtmatige B2B bedingen in de franchiseovereenkomst

De franchiseovereenkomst neemt een centrale plaats in de B2B wet omdat deze juist tot stand gekomen is met het oog op de situatie van de franchisenemers die soms met onbillijke algemene voorwaarden te maken hebben.

Het is dan ook uiterst belangrijk om in een franchiseovereenkomst na te gaan of deze clausules bevat die een “kennelijke onevenwicht” met zich meebrengen tussen de rechten en plichten van de partijen.

Franchising is een methode om een succesvol concept uit te breiden. Deze neemt momenteel een hoge vlucht in diverse sectoren zoals de horeca, de detailhandel en de vastgoedsector.

De relatie tussen de franchisegever en de franchisenemer zal in alle geval omwille van haar specifieke structuur aanleiding geven tot een ruime toepassing van de B2B wetgeving omdat die onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen verbiedt.

De franchisegever en de franchisenemer moeten dus bijzonder voorzichtig zijn bij de redactie van hun samenwerkingsovereenkomst om te voorkomen dat zij worden gesanctioneerd.

Wat is franchising en waarom is de B2B wetgeving specifiek daarop van toepassing?

Ontdek het hier in het volledige artikel

Top 3 des derniers articles