Homepage / Privacybeleid

Privacybeleid

Deze website en uw persoonsgegevens

Door middel van deze beknopte privacyverklaring wensen wij u uiteen te zetten op welke wijze op deze website persoonsgegevens worden verzameld evenals hoe uw persoonsgegevens navolgend worden verwerkt.

Voor verdere informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens binnen het kader van de activiteiten van de Belgische Franchise Federatie verwijzen wij u graag door naar de uitgebreide privacyverklaring van de BFF, terug te vinden via de volgende link : https://www.fbf-bff.be/privacy/

Wie zijn wij ?

De websites https://franchisingbelgium.be/ en https://www.fbf-bff.be/ worden beheerd door de Vzw Belgische Franchise Federatie, gekend onder ondernemingsnummer 0448.319.845 met zetel te 1070 Anderlecht, Researchdreef 12 (verder ‘BFF’): BFF is dan ook de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de websites en bij het uitvoeren van haar activiteiten.

Op welke manier worden uw persoonsgegevens gebruikt op deze website?

  • Toegang en gebruik website

Wanneer u naar onze website navigeert zullen uw IP-adres en browsergegevens worden verzameld teneinde de toegang tot de website en de nodige visuele ondersteuning van de website te voorzien.

Via cookies wordt onder meer nagegaan welke pagina’s u bezoekt, hoelang u de website blijft gebruiken, welke taal u prefereert edm. Dit zorgt ervoor dat de website op de juiste wijze aan u kan worden getoond en door u kan worden gebruikt en laat BFF toe haar website verder te ontwikkelen en aan te passen aan de noden van haar bezoekers. Voor meer informatie met betrekking tot deze cookies verwijzen wij naar onze cookie-policy.

  • Opmerkingen en contactformulier website

Als u opmerkingen op de website plaatst en/of gebruik maakt van het contactformulier (al dan niet voor specifieke franchises) zullen de gegevens die u ingeeft worden opgeslaan. Dit onder meer om niet gewenste opmerkingen en berichten tegen te gaan. Hiertoe kan door BFF gebruik gemaakt worden van een automatische detectiedienst.

Hierbij zal een geanonimiseerde code worden ontwikkeld op basis van uw emailadres (ook wel ‘hash’ genoemd) waarmee wordt nagegaan of u al dan niet gebruik maakt van de dienst Gravatar. De privacyverklaring van Gravatar kan via deze website worden geraadpleegd: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw opmerking werd gevalideerd zal uw profielfoto via deze dienst zichtbaar zijn naast de door u opgesteld opmerking.

Indien u een contactformulier heeft ingevuld zal de inhoud hiervan – gezamenlijk met de verstrekte gegevens – worden overgemaakt aan de betreffende franchisegever, betrokkenen of BFF. Om na te gaan op welke wijze uw persoonsgegevens bij deze partijen worden gebruikt verwijzen wij u door naar de door hen opgestelde privacyverklaringen.

  •  Media

Als u afbeeldingen naar de site uploadt, raden wij u aan om geen afbeeldingen te uploaden die EXIF-GPS-coördinaten bevatten. Mensen die uw website bezoeken kunnen in dit geval immers deze locatiegegevens extraheren en analyseren.

  • Content vanop andere websites

Bepaalde inhoud en artikelen (bv. videos, afbeeldingen, plugins, artikelen, edm.) kunnen afkomstig zijn van derde wesites. Deze geïmplementeerde content werkt overeenkomstig de wijze waarop deze op de website van oorsprong functioneert.

Deze derde website kunnen op deze manier dan ook persoonsgegevens over u verzamelen, cookies installeren, uw interacties met deze content volgen indien u op hun website eveneens een profieel hebt. Dit zal bv. het geval zijn voor sociale media plug-ins die op de website worden voorzien. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop deze website met uw persoonsgegevens omgaan verwijzen wij door naar hun privacyverklaringen:

LinkedIn: https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

  • Herinitialiseren wachtwoord

Indien u een reset aanvraagt van uw wachtwoord zal uw IP-adres eveneens worden opgenomen in de email waarmee het wachtwoord kan worden gewijzigd.

  • Inschrijven op de nieuwsbrief

Indien u dit wenst kunt u zich steeds inschrijven op de nieuwsbrief van BFF. Hiertoe geeft u dan ook toestemming om geïnformeerd te worden op basis van een periodieke nieuwsbrief omtrent de activiteiten en nieuwigheden die zich binnen het franchiselandschap afspelen. Hiertoe zullen wij dan ook uw naam en e-mailadres gebruiken. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief steeds intrekken.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Indien u een opmerking op onze website toevoegt, zullen de metadata hiervan voor een onbepaalde duur worden bewaard. Dit laat ons toe om deze commentaren automatisch te herkennen en goed te keuren in plaats van ze op te nemen in de lijst van nog te modereren opmerkingen.

Indien u een account op onze website aanmaakt zullen wij eveneens de persoonsgegevens opslaan die u toevoegt aan uw profiel. Iedere gebruiker kan steeds op elk ogenblik zien welke persoonsgegevens in het profiel worden bewaard en deze navolgend wijzigen of verwijderen. De beheerders van de website kunnen deze gegevens eveneens inkijken en indien nodig wijzigen.  Het staat u steeds vrij uw profiel en de bijhorende gegevens te verwijderen. In dit geval zullen de door gemaakte opmerkingen worden verwijderd.

Uw rechten met betrekking tot de betreffende persoonsgegevens

U heeft steeds het recht inzage te krijgen in de persoonsgegevens die via deze websites worden verwerkt, evenzeer heeft u het recht om deze gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen in voorkomend geval hiertoe geen verdere verwerkingsgrond bestaat. U heeft het recht om bezwaar te uiten tegen een verwerking evenals om hiervan de beperking te vragen. U kunt steeds een gegeven toestemming intrekken en de overdracht van u gegevens te verzoeken, dit overeenkomstig de hiertoe geldende voorwaarden. Voor meer informatie omtrent deze rechten en de uitoefening ervan kan worden verwezen naar de uitgebreide privacyverklaring van BFF

Gegevensverwerking BFF

Het beheer van deze website en de gegevensverwerking die hierbij plaatsvindt kadert in de activiteiten die door de Belgische Franchise Federatie worden ontwikkeld. De BFF nodigt dan ook iedere betrokkene uit om kennis te nemen van zijn uitgebreide privacyverklaring met de nodige informatie en gegevens omtrent de wijze waarop zij de persoonsgegevens verwerkt. Deze privacyverklaring kan worden gevonden op deze website page

BFF houdt zich het recht voor om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. In voorkomend geval zal zij hiervan steeds melding maken op haar website.

Indien u hierbij opmerkingen of vragen heeft kunt u ons steeds contacteren via info@fbf-bff.be