Homepage / Franchisegever

Franchisegever worden

Franchisegever worden is een veeleisend beroep die vereist dat je goed geïnformeerd en uitgerust bent voordat je eraan begint.

Meer weten Les étapes

Een veeleisend maar lonend beroep

De toekomst van franchising in de wereld is zeer reëel en België is geen uitzondering op de veralgemening van het systeem.  De detailhandel, de grote en middelgrote distributie, alsmede de dienstensector bieden vandaag grote mogelijkheden voor franchising.

Franchising is op vele gebieden van toepassing: de bedenker van een commercieel concept, die ervan overtuigd is dat zijn concept “uniek” en origineel is en waarvan bewezen is dat het winstgevend is, kan zijn toevlucht nemen tot franchising.  De uitdaging van de franchisegever zal er ook in bestaan zijn knowhow over te dragen en de ontwikkeling van zijn netwerk te beheren.

Om te slagen als franchisegever, moet je dus je core business beheersen.  Dus ook al blinkt hij uit in de restaurant-, doe-het-zelf- of modebranche, de bedenker van het concept moet zich ook de “job” van franchisegever eigen maken, die in de praktijk bestaat uit het uitoefenen van verschillende functies.  De franchisegever zal een strateeg, bedenker en initiator van nieuwe ideeën moeten zijn, maar ook een organisator, netwerkleider en bedrijfsleider, financier en leverancier van goederen en diensten.  Franchisegever worden is een echte baan, moeilijk en veeleisend, maar rijk door zijn vele facetten.

franchising-belgium

Voordelen van franchising

Het businessmodel van franchising stelt de bedenker van een concept in staat de marketing van een dienst of de distributie van producten op een bepaald grondgebied te verzekeren door echte bedrijfsleiders die gemotiveerd, enthousiast en efficiënt zijn.  De franchisegever en de franchisenemer hebben als gemeenschappelijke doelstelling het merk te ontwikkelen, het netwerk te doen groeien en de omzet van de franchisenemer te doen stijgen.

De ontwikkeling van een netwerk door de oprichting van franchise-eenheden stelt de franchisegever in staat de omvang van de investering die nodig is om een distributiesysteem op te zetten, te verminderen.   De onmiddellijke betaling door de franchisenemer van een toetredingsvergoeding en vervolgens van royalty’s zal de franchisegever extra financiële middelen verschaffen.

Andere voordelen van het franchisesysteem voor een onderneming is de snelheid van de expansie.  Franchising maakt een snelle verovering van de markt mogelijk, terwijl het reactievermogen van de concurrentie wordt beperkt, dankzij de koopkracht van het netwerk en de bezetting van het gebied door eersteklas vestigingen.

Franchising is een gebied waar creativiteit nog steeds zijn plaats heeft.   De originaliteit van het concept van het merk maakt het succes ervan en creatief blijven is een must voor de franchisegever om de ambities van het netwerk te kunnen bijbenen.

Vereisten

Vanaf het begin moet de franchisegever rekening houden met het geheel van de financiële behoeften van zijn netwerk, met inbegrip van de kosten van conceptontwikkeling, het testen van concepten, netwerkontwikkeling, ondersteuning, onderzoek en innovatie.

De franchisegever moet ook aan bepaalde strategische vereisten voldoen:

 • Een strategie ontwikkelen om zich van de concurrentie te onderscheiden.
 • Ervoor zorgen dat het concept en de knowhow evolutief zijn
 • Een organisatie en een beheer opzetten die specifiek zijn voor het beheer van een netwerk van zelfstandige ondernemers
 • Afzien van de exploitatie van een gebied of een deel daarvan
 • Zijn merk beschermen om het voortbestaan van zijn hele netwerk te verzekeren.

De stappen die dienen gezet te worden om een netwerk op te bouwen

Het ondernemingsproject zodanig uitschrijven, dat het concept van het netwerk voorstelt aan een toekomstige kandidaat franchisenemer, met:

 • de historiek,
 • het doel : zich verenigen rond een uitdaging,
 • de producten/diensten die u voorstelt
 • het merk en uithangbord
 • de doelgroep van klanten
 • de inrichting van het verkoopunt
 • het type locatie
 • de argumenten/het charter van het netwerk,
 • een lijst van de verbintenissen,
 • de middelen die zijn ingezet

Een haalbaarheidsstudie van het project uitvoeren, rekening houdend met:

 • de attractiviteit op de markt,
 • de concurrentie in de sector,
 • de commerciële doelstellingen.
 • uw financiële en structurele capaciteiten

Onderhandeling met de banken: voorbereiding van het dossier voor het bezoek aan de bankiers.

Het opstellen van een businessplan voor uw bedrijf en uw franchisenemer is essentieel. Er zijn twee instrumenten om u te helpen het te berekenen: :

 • De provisionele resultatenrekening van de pilootvestigingen, dat toelaat te evalueren of het toekomstig project rendabel zal zijn en het bedrag van de royalty’s en het instapgeld te bepalen.
 • Aan de hand van de voorlopige resultatentrekening van het hoofdkantoor van het netwerk of de franchisegever kunt u ook het effect van  :
  • de rendabiliteit van het concept  bestuderen,
  • het bedrag van de investeringen  bepalen,
  • het instapgeld  berekenen,
  • het bedrag van de royalty’s  bepalen,

De pilootvestigingen moeten gebruikt worden om met het globaal concept te experimenteren :

 • inplantingsstudie,
 • inrichting / decoratie
 • grafische normen.
 • Uw “handboek” samenstellen waarin de know-how en de identiteit van het product/de service zijn opgenomen.
 • Nadenken over de middelen om dit handboek te updaten.

De aanwerving van uw toekomstige kandidaat franchisenemers

 • Een aanwervingspolitiek uitwerken.
 • Het profiel van een toekomstige franchisenemer vastleggen: leeftijd/geschiktheid.

Een opleidingsprogramma uitwerken

Een handboek volstaat echter niet, uw franchisenemers zullen ook moeten opgeleid worden:

 • technische fiches,
 • opleidingscentrum/op het terrein,
 • thematische/geografische opleidingen.

De Animatie en opvolging van het netwerk structureren

De franchiseger moet de animatie- en opvolgingsmethodes van het netwerk vastleggen via :

 • een  animatiedienst
 • werkingscommissies
 • ideeënuitwisseling
 • plenaire vergaderingen