Homepage / Al het nieuws / Algemeen directeur Louis Delhaize stapt op

Presse

Algemeen directeur Louis Delhaize stapt op

LouisDelhaize

Jean-Marc van Cutsem stapt op als CEO van de franchiseformules Smatch en Match België en gedelegeerd bestuurder bij Delfood; groep Louis Delhaize.

Vanaf 1 juni stopt Jean-Marc van Cutsem als algemeen directeur, maar stelt zich ter beschikking van de groep louis delhaize voor andere opdrachten. Jean-Marc werkte 31 jaar voor louis delhaize. Op korte termijn is het Louis Bouriez, een lid van de aandeelhoudersfamilie, die de leiding van de verschillende betrokken onderdelen op zich neemt.

Het nieuws is een verrassing, rekening houdend met de mate waarin Jean-Marc van Cutsem zich persoonlijk inzette voor het herdynamiseren van de franchisewinkels Match en Smatch. Zijn plan, dat in januari-februari uitgebreid toegelicht werd, geeft deze franchiseverkooppunten niet alleen een nieuw elan op basis van een nieuw commercieel concept, gebouwd rond het merk louis delhaize. Het doel van het plan is de parameters van het bedrijf grondig om te gooien: centrale organisatie, logistiek, … .Met het vertrek van Jean-Marc van Cutsem verdwijnt het plan niet, maar er komt minstens wel een herschikking.

Waarom deze verandering?

Meer dan een verandering van kapitein aan het hoofd van de groep is de beslissing een koersverandering: Jean-Marc van Cutsem is een patron die intern geapprecieerd en in de sector gerespecteerd wordt, iemand die trouw is aan de groep waarvan hij een tak geleid heeft, namelijk Delfood, net als de franchiseketen louis delhaize. Hij kwam in april 2021 aan het hoofd van Match en Smatch, twee franchiseconcepten die het moeilijker hadden dan de winkelketens die hij tot dan leidde, met de bedoeling er een nieuwe dynamiek aan te geven, met de ondersteuning van belangrijke investeringen. Het ambitieuze project loopt vandaag vast op zeer nadelige omstandigheden: in het eerste semester van 2022 beleeft de foodretail, die tijdens corona een boost kreeg, een totale ommekeer. Sommige retailers zien hun omzet met 7 à 8% dalen.

Opvolger: Louis Bouriez

Het vertrek van Jean-Marc van Cutsem betekent geen persoonlijke afwijzing: hij wordt ook door de aandeelhouders geapprecieerd en gerespecteerd. Alleen heeft het project waar hij zijn schouders onder zette en dat een aanzienlijke investering vertegenwoordigt, te kampen met hele ondankbare marktomstandigheden. De groep heeft geen enkele herstructurering op het oog, net zo min als radicale veranderingen binnen het bedrijf. Bedoeling is wel om zo goed mogelijk om te gaan met wat er vandaag op de markt gebeurt. Het is in dat opzicht veelzeggend dat Louis Bouriez de teugels van het bedrijf overneemt. Hij is niet alleen één van de belangrijkste aandeelhouders, hij is ook degene die – nadat hij bij grote groepen werkte, zoals Danone, Lindt, maar ook rivaal Delhaize – het franchisenetwerk Match in Frankrijk er opnieuw bovenop geholpen heeft.

Bron :Gondola