Homepage / Al het nieuws / Algemene Vergadering van de Belgische Franchise Federatie 2024

Presse

Algemene Vergadering van de Belgische Franchise Federatie 2024

Algemene vergadering BFF

Op 28 mei werd de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Belgische Franchise Federatie gehouden in het prachtige Africa Museum in Tervuren. Na de formele bijeenkomst volgden een receptie en een Walking dinner in Bistro Tempo, waar leden in een informele setting konden netwerken.

We waren verheugd met de hoge opkomst: 17 effectieve leden (franchisegevers) en 25 geassocieerde leden namen deel aan de vergadering. Voorzitter Michaël Rosin presenteerde de voornaamste punten in zijn protocol en de jaarrekening, samen met het rapport van de bedrijfsrevisor, werd uitgedeeld aan alle aanwezige leden.

Het afgelopen jaar was vruchtbaar voor de Federatie. De jaarrekening werd goedgekeurd door de aanwezige leden en er werd ontheffing verleend aan de bestuurders en de bedrijfsrevisor voor hun mandaat voor het boekjaar 2023. Omdat de mandaten van alle bestuurders vervielen, moest er gestemd worden over de vernieuwing van deze mandaten. Met de aanwezigheid van 17 effectieve leden-franchisegevers- en 6 volmachten, konden de stemmingen doorgaan.

In totaal stemden 23 stemgerechtigde leden voor de vernieuwing van de mandaten van de bestuurders en de voorzitter. Alle mandaten van de huidige Raad van Bestuur werden voor drie jaar verlengd en Michaël Rosin werd opnieuw verkozen tot voorzitter.

We willen graag nogmaals alle aanwezige leden bedanken voor hun waardevolle deelname en betrokkenheid bij de Federatie. Samen kijken we uit naar een nieuw jaar vol groei en samenwerking binnen de Belgische franchisegemeenschap.