Homepage / Al het nieuws / De omzetting van de OMNIBUS richtlijn zorgt voor meer transparantie

Presse

De omzetting van de OMNIBUS richtlijn zorgt voor meer transparantie

Zoals we hier eerder meedeelden verstrengt de Omnibus richtlijn (EU 2019/2161) onder meer de regels rond aankondiging van prijsverminderingen, maar regelt zij daarnaast het aanbieden van digitale diensten en digitale platformen.

Deze richtlijn moest al omgezet zijn op 28 november 2021 maar moest in elk geval in werking treden op 28 mei 2022. Door deze laattijdige omzetting, nu goedgekeurd in het parlement en weldra gepubliceerd in het Belgisch staatsblad, haalt België normaal nog nipt de deadline voor de inwerkingtreding.

Regels inzake kortingen

Bij prijskortingen, inclusief de soldenperiodes moet dus een duidelijke referentieprijs gelden. De te vermelden referentieprijs is de laagste prijs door de onderneming aangeboden in een periode van minimum dertig dagen voorafgaand aan de prijsvermindering (en dus ook de soldenperiode), waardoor de transparantie ten opzichte van de consument wordt vergroot en zo ook de mogelijkheid tot misleidende en frauduleuze praktijken wordt verkleind.

In de Belgische context, waarbij de soldenperiode nog steeds zeer belangrijk blijft, kan dit voor problemen zorgen. Vele handelscentra hebben de gewoonte om in de sperperiode voor de solden, een braderij te organiseren. In principe moet de soldenprijs dan deze lagere braderij prijs als referentieprijs nemen.

Voor producten die minder dan dertig dagen op de markt zijn, is de vorige prijs de laagste prijs die door de onderneming is toegepast tijdens een periode die niet korter is dan zeven dagen voor de toepassing van de prijsvermindering.

De Belgische wetgever laat echter wel de door de richtlijn geboden optionele mogelijkheid om een kortingspercentage gradueel te laten stijgen. Er wordt een uitzondering voorzien voor periodes waarin de kortingen progressief worden verhoogd voor zover het gaat om een progressieve toename van de korting tijdens een ononderbroken periode die niet langer mag duren dan dertig dagen. In dat geval moet de onderneming niet telkens bij het verhogen van de korting, de referentieprijs aanpassen, maar mag zij de initiële referentieprijs, zoals bepaald voor de toepassing van de eerste prijsvermindering, behouden.

Vooral de beperking tot een periode van maximum dertig dagen is problematisch. De juli solden periode bijvoorbeeld duurt 31 dagen, zodat in principe de laatste korting in zo’n progressief stijgende korting moet eindigen op de voorlaatste in plaats van de laatste dag van de solden.

Digitale diensten

De omzetting van de richtlijn zorgt voor meer transparantie bij het aanbieden van digitale diensten en platformen.

Zo wordt het verboden (betaalde) derde partijen in te zetten om (valse) beoordelingen te geven voor een product of dienst en moet gegarandeerd worden dat consumentenbeoordelingen slechts afkomstig kunnen zijn van consumenten die wel degelijk voor het product of dienst hebben betaald. De aanbieder moet ook duidelijk aangeven of alle consumentenbeoordelingen worden weergegeven en bijvoorbeeld niet alleen de positieve beoordelingen. Indien een product een bepaalde rankschikking behaalt bij het online opzoeken van dit product, maar deze rankschikking louter op basis van betaalde advertentie werd bekomen, dient dit duidelijk te worden aangegeven.

We verwijzen graag naar onze vorige bijdrage hierover

Best even aftoetsten dus of uw prijzenpolitiek en deze van uw franchisenemers nog beantwoordt aan de strengere regels rond referentie prijzen.

RACINE – Advocatenkantoor

Top 3 des derniers articles