Homepage / Al het nieuws / Een geschil: er zijn niet alleen de rechtbanken!

Presse

Een geschil: er zijn niet alleen de rechtbanken!

gérer un conflit entre franchiseur et franchisé via la médiation

U hebt een contract gesloten met een franchisenemer of -gever, een leverancier of een klant en de zaken zijn niet gelopen zoals gepland.  In dat geval is het altijd raadzaam contact op te nemen met de andere partij om het probleem te melden en te proberen het rechtstreeks op te lossen, maar als dat niet lukt, moet u niet te snel denken aan gerechtelijke stappen, die u veel tijd en geld kunnen kosten en kunnen leiden tot een resultaat dat u misschien niet op prijs stelt.

Probeer eerst een minnelijke schikking: dat is sneller, soepeler en dus vaker bevredigend, met een succespercentage van gemiddeld 75%! Probeer in de eerste plaats contact op te nemen met de andere partij om erover te praten.  Als dat niet werkt, kunt u een beroep doen op bemiddeling: de neutrale derde (bemiddelaar) zal u helpen (opnieuw) te communiceren met de andere partij en u helpen een oplossing te vinden die voor IEDEREEN aanvaardbaar is! U blijft dus meester over de situatie en vooral over de oplossing, met een veel grotere kans dat deze wordt toegepast en dat uw handelsrelatie in stand blijft.

Er zijn met name erkende bemiddelaars, die de garantie bieden dat zij neutraal, onpartijdig en bekwaam zijn, en dat de besprekingen en de resultaten vertrouwelijk zijn.  Bovendien kunt u het bemiddelingsakkoord altijd door een rechter laten homologeren, zodat het dezelfde uitvoerbaarheid heeft als een vonnis.

 De Belgische Franchise Federatie erkent het grote nut van alternatieve geschillenregeling en bevordert al enkele jaren de minnelijke geschillenoplossing voor conflicten tussen franchisegevers en -nemers.

Hiervoor heeft zij het volgende opgesteld:

Belmed, het platform van de Federale Overheidsdienst Economie, verstrekt ook informatie en biedt de mogelijkheid om een aanvraag tot minnelijke schikking in te dienen.  Afhankelijk van uw geschil worden u verschillende neutrale derden voorgesteld die het geschil kunnen behandelen.  Vergeet niet dat, zelfs als u moet betalen, een minnelijke schikking altijd sneller en goedkoper is en een oplossing garandeert waarin u en de andere partij zich kunnen vinden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Belmed: belmed@economie.fgov.be