Homepage / Al het nieuws / Een geslaagde ‘Dag van de Experts’ van de Belgische Franchise Federatie!

Presse

Een geslaagde ‘Dag van de Experts’ van de Belgische Franchise Federatie!

La journée des experts FBF

De jaarlijkse Dag van de Experten van de Belgische Franchise Federatie die afgelopen dinsdag op 23 april 2024 doorging in het auditorium van E-Health Valley was een doorslaand succes! Het evenement werd gekenmerkt door verrijkende discussies tijdens de conferenties en rondetafelgesprekken, met name over de beste praktijken voor het doorgeven van knowhow en het aanwerven van franchisenemers in het digitale tijdperk.

Dit is wat u kunt onthouden van de conferenties:

Business to follow: Een cruciaal punt dat aan de orde werd gesteld, betreft het ontwerp van Koninklijk Besluit tot aanvulling van de lijsten van oneerlijke bedingen voor commerciële partnerschapsovereenkomsten in overwegend niet-gespecialiseerde detailhandelszaken in de voedingssector. De impact hiervan op de franchiseovereenkomst, het leven en de belangen van de netwerken en de relatie tussen de franchisenemer en de franchisegever zal nauwlettend worden gevolgd.

De huidige gebeurtenissen laten zien dat de trend tegenwoordig is dat netwerken worden overgenomen en geconcentreerd: het is van vitaal belang om te anticiperen op de juridische implicaties van transformaties of overdrachten binnen een netwerk. Zorgvuldig onderzoek van contractuele bepalingen en optimale communicatie tussen franchisegever en franchisenemer zijn essentieel.

Regelgeving voor de vestiging van verkooppunten in Wallonië: ongeacht de voorwaarden voor de vestiging van een verkooppunt is het van cruciaal belang om het project te rechtvaardigen door rekening te houden met de doelstellingen van het Schéma de Développement Territorial.

Digitale technologische innovaties in netwerken: het is raadzaam om de technologische behoeften van het netwerk duidelijk te definiëren, te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen om concurrerend te blijven en te zorgen voor duidelijke en volledige contractuele clausules. Netwerkintegratie is ook essentieel om het gebruik te maximaliseren.

Nieuwe bedrijfsondersteunende hervormingen: Nu subsidies worden geregionaliseerd en in 2024 veranderen, is het belangrijk om op de hoogte te zijn en te anticiperen.  Sommige subsidies zijn bedoeld voor franchisegevers en andere voor franchisenemers.

De impact van kunstmatige intelligentie: AI belooft de productiviteit van franchisenetwerken te verhogen en vervelende taken te vervangen. Om de veiligheid van gegevens te garanderen, is lokale en sectorspecifieke AI de toekomst.

La journée des Experts FBF

Hartelijk dank aan alle deelnemers en sprekers voor hun presentaties van hoge kwaliteit! Felicitaties ook aan de moderatoren, de teams van E-Health Valley en Atelier M en Pascal de Cubber voor hun onschatbare bijdrage aan het succes van dit evenement. 

Samen benadrukten deze discussies de huidige uitdagingen en opportuniteiten in de Belgische franchisesector, wat aantoont hoe belangrijk het is om op de hoogte te blijven en geëngageerd te blijven om te gedijen in een steeds veranderende omgeving.

La journée des Experts FBF

Het event werd afgesloten met een networking moment waar de deelnemers en sprekers onder elkaar van gedachten konden uitwisselen.