Homepage / Al het nieuws / Een nieuwe studie over franchising

Presse

Een nieuwe studie over franchising

fbf

Franchising doet omzet stijgen

Op 26 oktober, na afloop van de Franchising Belgium Dag, stelde de Belgische Franchise Federatie haar nieuwe studie over franchising in ons land voor.

Deze kwalitatieve studie werd uitgevoerd in de eerste helft van 2021, in samenwerking met het geomarketingbureau Geoconsulting, geassocieerd lid van de FBF. Het maakt het voor het eerst mogelijk een echte inventaris op te maken van de franchisesituatie in België. Het laat trends en cijfers zien die bijzonder onthullend zijn in een tijd waarin – met de gezondheidscrisis en de economische situatie in het achterhoofd – veel werknemers en zelfstandigen de volgende stap in hun loopbaan opnieuw willen overwegen. Het onderstreept ook op een zeer duidelijke manier het belang van een ambitieuze onderneming om via franchising uit te breiden.

Van de 1815 detailhandelsnetwerken die in België actief zijn, zijn er bijna 450 geïdentificeerd als franchising. Zij vertegenwoordigen 10.354 verkooppunten met een omzet van 20,8 miljard euro. Misschien wel het belangrijkste is dat, hoewel veel professionals door de gezondheidscrisis zijn getroffen, de Belgische franchisemarkt nu bijna 47.000 voltijdsequivalenten in de detailhandel en de restaurantsector (exclusief diensten) tewerkstelt. Voorts kan worden vastgesteld dat de franchiseverkooppunten 7,49% van de totale markt vertegenwoordigen, maar bijna 11% van de arbeidsplaatsen in de sector genereren.

De grootste werkgevers: voedingssector en horeca

In de Belgische franchisewereld zijn de rekruteerders in de eerste plaats te vinden in de voedingsdetailhandel en de horeca, met respectievelijk 24251 en 8138 voltijdse werknemers (VTE). Dit vertaalt zich gemiddeld in 9,4 VTE per winkel voor de levensmiddelenhandel en 8,2 VTE voor de horeca. Op de derde plaats komt de bouw- en doe-het-zelfsector met 3 476 VTE’s en een gemiddelde van 6,8 VTE’s per franchisewinkel. 

Een omzet soms vermenigvuldigd met 6

Het belang van franchising varieert van activiteitensector tot activiteitensector in verhoudingen die niet altijd rekening lijken te houden met de door de formule geboden toegevoegde waarde. Op het gebied van sport en spel bijvoorbeeld bedraagt de omzet van een franchisewinkel meer dan het dubbele van die van een niet-franchisewinkel: 208%. Het resultaat is een stijging met 330% in de sector woninginrichting (inclusief elektro). In de horecasector is dit meer dan 500% en in de levensmiddelensector zelfs meer dan 600%.

Franchising speelt een sleutelrol

Uit de studie die de BFF in samenwerking met Geoconsulting heeft uitgevoerd, blijkt de belangrijke rol van franchising in de nationale economie en meer in het bijzonder in de detailhandel en de horeca: aantal verkooppunten, omzet en gecreëerde banen.

U kunt de studie hier downloaden.

Top 3 des derniers articles