Homepage / Master franchising

Master franchising in België

De master franchise is een contract dat meestal wordt gebruikt om een concept internationaal te ontwikkelen.  De franchisemarkt in België en in het buitenland biedt vele mogelijkheden, maar het is van essentieel belang dat u goed geïnformeerd bent voordat u besluit een master-franchiseovereenkomst aan te gaan, aangezien de wetten en beperkingen van land tot land sterk kunnen verschillen.

Meer weten Les étapes

Wat is master franchising ?

Master franchising wordt gekenmerkt door het feit dat de franchisegever aan een ander, de master franchisenemer, in ruil voor een directe of indirecte financiële vergoeding, het recht verleent een franchise te exploiteren met het oog op het sluiten van franchiseovereenkomsten met toekomstige franchisenemers.

De franchisegever besteedt als het ware de uitvoering en exploitatie van zijn franchiseconcept voor een bepaald gebied uit aan een master-franchisenemer.

Het voordeel van deze formule is dat de franchisegever voor de ontwikkeling van het netwerk op de master-franchisenemer zal kunnen vertrouwen, omdat deze een betere kennis zal hebben van de economische, culturele, juridische en financiële gegevens van deze nieuwe markten en gebieden.  De aanwerving van kandidaat-franchisenemers zal ook gemakkelijker worden.

Een master ontwikkelen in België

De kandidaten die geïnteresseerd zijn in een master voor de Belgische markt moeten gewoonlijk naar het buitenland gaan zoeken (Federaties, franchisebeurzen, gespecialiseerde websites,…) ofwel zich bij gespecialiseerde consulenten aanmelden. De masterfranchisenemer wordt over het algemeen door de oorspronkelijke franchisegever, en in samenwerking met hem, belast met de uitvoering van alle nodige marktstudies om de geschiktheid van het concept en de formule voor de beoogde markt te beoordelen.  Er wordt hem ook zeer vaak gevraagd de formule te testen en de aanpassing van het concept te perfectioneren door een of meer pilootpunten te openen.

Een aantal vragen zich te stellen

Alvorens aan deze onderneming te beginnen en een master-franchiseovereenkomst te ondertekenen, moet u zich een aantal vragen stellen over :

  • De ervaring van de master-franchisegever met internationalisering
  • Zijn strategie (opportunisme, middellange of lange termijn) en zijn middelen (financieel, personeel, logistiek)
  • Zijn reputatie en anciënniteit in het land van oorsprong en zijn ervaring als franchisegever
  • De rentabiliteitsstudie in het land waar hij zich wil vestigen en de vergelijking van de economische modellen van de franchisenemers (thuisland vs. gastland)
  • Het vermogen en de bereidheid van de franchisegever om zich aan te passen op het gebied van communicatie en marketing van de franchiseformule
  • de aard van de master-franchiseovereenkomst (voorwaarden betreffende de ontwikkeling, de aanwerving, de opleiding en het beheer van franchisenemers)
  • Het al dan niet nodig zijn van pilootpunten (exploitatieduur, aantal locaties, financiering, aanpassing van het concept, contractueel resultaat in geval van mislukking van de testfase)
  • De duur van het contract en de verlenging ervan
  • De praktische en financiële regelingen voor de vertaling van de exploitatiehandleidingen en leermiddelen, de uitvoering van de basis- en voortgezette opleiding van de franchisenemers, de aanpassing van de institutionele en promotionele communicatieboodschappen van de franchiseformule
  • In geval van geschil, de bevoegde rechter van de overeenkomst en de bevoegde rechtbank (land van de master-franchisenemer of van de oorspronkelijke franchisegever)

Diensten