Homepage / Al het nieuws / Geen tijd meer te verliezen : franchiseverkooppunten zijn in gevaar !

Presse

Geen tijd meer te verliezen : franchiseverkooppunten zijn in gevaar !

BFF

De franchiseverkooppunten in België staan onder spanning door verschillende actuele uitdagingen.

De voorzitter van de Belgische Franchise Federatie Michael Rosin doet een oproep aan de regering. Hij deelt via deze weg graag enkele maatregelen die genomen dienen te worden om de franchisesector in België te ondersteunen.

De voorzitter van de Belgische Franchise Federatie Michael Rosin doet een oproep aan de regering en deelt zijn aanbevelingen om de Belgische franchisesector te ondersteunen.

De franchisesector wordt volgens Michaël Rosin niet alleen geconfronteerd met de stijgende energiekosten, ook met de onderstaande problemen krijgt ze af te rekenen:

 • De inflatie zet de koopkracht onder druk. De exploitatiekosten gaan fors de hoogte in. Dit door de stijging van de huurprijzen en de vastgoedkosten, als gevolg van de stijgende energieprijzen.
 • Door de stijgende rentevoeten en de dalende rentabiliteit, kunnen bedrijven minder investeren in transformatie, terwijl dit net heel noodzakelijk is voor de sector.
 • De marges in de detailhandel staan onder de druk door de personeelskosten, die telkens geïndexeerd moeten worden. Dit terwijl er al een krapte was op de arbeidsmarkt.
 • Er heerst een grote bezorgdheid over de toekomstige veranderingen in ons consumptiegedrag. De prijzen in de winkels stijgen wel om geen verlies te moeten draaien, maar toch is het te simplistisch om de kostenstijging rechtstreeks aan de consument door te rekenen.

De regering moet daarom dringend werk maken van de volgende maatregelen:

 • een globale aanpak op punt stellen met maatregelen op korte, middellange en lange termijn om de energieprijzen te doen dalen,
 • de indexering van de winkelhuurprijzen voor de komende jaren beperken,
 • de sociale lasten op het geïndexeerde deel van de lonen afschaffen
 • het belastingvrije deel van de werkgever wat betreft de tussenkomst in woon-werkverkeer van de werknemer verhogen,
  de steun voor zelfstandigen in het kader van de Covid-crisis verlengen,
 • een premie of incentive voorzien voor de banken om zo de toegang tot kredieten makkelijker te maken voor bedrijven.

De Belgische Franchise Federatie ondersteunt haar leden en stelt haar knowhow en ervaring graag ten dienste van de besluitvormers.
Er is geen tijd te verliezen want het traditionele bedrijfsmodel is in gevaar !